Personel Bilgileri


TOPLAM PERSONEL SAYISI: 163 

İstihdam Şekline Göre Dağılım:

Merkez Kadrolu Personel : 149
Geçici Görevli Personel : 14


Hizmet Sınıfına Göre Dağılım:

Genel İdari Hizmetler : 88
Teknik Hizmetler : 70
Yardımcı Hizmetler : 5
 

 

Duyurular