Kesin Kabul

Kesin Kabul Başvuru talepleri incelenir ve lisans sahibi şirket ile iletişime geçilir. Şirket yetkililerine ait e-posta adreslerine Ek-1’deki “Kesin Kabul Başvuru Kapsamı”nda istenen belgelerin listesi gönderilir. Talep karşılığında yatirim@enerji.gov.tr adresine şirket yetkilileri tarafından gönderilen e-postalar incelenir. Eksik bilgi ve belgeler varsa şirket yetkililerine e-posta ile bildirilir. İhtiyaç duyulması halinde yatırımcı ve proje müellifinin de katılımı ile proje tanıtım toplantıları düzenlenir. Formata ve yazışma kurallarına uygun olmayan dilekçeler iade edilir, 7 iş günü içerisinde talep edilen belgeleri sunamayan ve kesin kabule henüz hazır olmadığı anlaşılan tesislere ilişkin talep yazıları lisans sahibi şirkete iade edilir, Şirket tarafından yatirim@enerji.gov.tr elektronik posta adresine gönderilen bilgiler kontrol edildikten sonra; mevcut personel durumu, diğer şirketlerin de talebi ile Ek-2’deki değerlendirme sırası dikkate alınarak kesin kabul tarihi ve ekibi belirlenir.

Duyurular