Kesin Kabul

Kesin Kabul Başvuru talepleri incelenir ve lisans sahibi şirket ile iletişime geçilir. Şirket yetkililerine ait e-posta adreslerine Ek-1’deki “Kesin Kabul Başvuru Kapsamı”nda istenen belgelerin listesi gönderilir. Talep karşılığında yatirim@enerji.gov.tr adresine şirket yetkilileri tarafından gönderilen e-postalar incelenir. Eksik bilgi ve belgeler varsa şirket yetkililerine e-posta ile bildirilir. İhtiyaç duyulması halinde yatırımcı ve proje müellifinin de katılımı ile proje tanıtım toplantıları düzenlenir. Formata ve yazışma kurallarına uygun olmayan dilekçeler iade edilir, 7 iş günü içerisinde talep edilen belgeleri sunamayan ve kesin kabule henüz hazır olmadığı anlaşılan tesislere ilişkin talep yazıları lisans sahibi şirkete iade edilir, Şirket tarafından yatirim@enerji.gov.tr elektronik posta adresine gönderilen bilgiler kontrol edildikten sonra; mevcut personel durumu, diğer şirketlerin de talebi ile Ek-2’deki değerlendirme sırası dikkate alınarak kesin kabul tarihi ve ekibi belirlenir.

Duyurular


 • YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK DUYURUSU

  devamı için tıklayınız...

 • Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği

  25/01/2019 tarih ve 30666 sayılı Resmi Gazete'd...

  devamı için tıklayınız...

 • Elektrik Tesisleri Proje Onayı İçin Kullanılacak Dilekçe Örneği

  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği uyarınca elektrik tesislerinin proje onayı için başvurularda kullanılacak dilekçe örneği aşağıdaki bağlantıda sunulmaktadır.


 • Elektrik Tesislerinin Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerine ilişkin kurum/kuruluşların yetkilendirilme tablosu

  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği uyarınca elektrik tesislerinin proje onay, kabul ve tutanak onay işlemlerinde kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin 2019 yılı "Yetkilendirme Tablo...

  devamı için tıklayınız...

 • 2017 Yılı Genel Enerji Denge Tablosu

  2017 Yılı Ulusal Enerji Denge Tablosu yayımlanmıştır.

  devamı için tıklayınız...