Elektrik Üretim Tesisleri Kati Proje Onayı

 • Daire Başkanlığı tarafından havale edilen kati projeler, ilgili branş mühendislerince incelenir. 
 • İnceleme sonucunda uygun bulunan kati projeler süresi içerisinde onaylanır. 

 • İnceleme sonucunda kısa sürede düzeltilebilir nitelikte eksik ve/veya yanlışlar tespit edilen projelerde, tespit edilen hususlar;

 • Lisans sahibi firma ve proje müellifi firma yetkililerine, proje ekibi sorumlu mühendisi tarafından ve Bakanlık e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda,     ya da

 • Lisans sahibi firma ve/veya proje müellifi firma yetkilileri ve projeyi inceleyen branş mühendislerinin katılımı ile gerçekleştirilecek toplantıda yazılı tutanak ile bildirilir.

 • Bildirilen eksik ve/veya yanlışlar çerçevesinde revize edilen ve Bakanlığa süresi içerisinde yeniden sunulan projelerin ilgili branş mühendislerince uygun bulunması halinde, ilgili kati projeler onaylanır. 

 • İnceleme sonucunda, kısa sürede düzeltilebilir nitelikte olmayan eksik ve/veya yanlışların tespit edildiği projelerde; lisans sahibi firmanın kati proje onay başvurusu, inceleme sonuçları ile birlikte yazılı olarak iade edilir.

Duyurular


 • YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK DUYURUSU

  devamı için tıklayınız...

 • Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği

  25/01/2019 tarih ve 30666 sayılı Resmi Gazete'd...

  devamı için tıklayınız...

 • Elektrik Tesisleri Proje Onayı İçin Kullanılacak Dilekçe Örneği

  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği uyarınca elektrik tesislerinin proje onayı için başvurularda kullanılacak dilekçe örneği aşağıdaki bağlantıda sunulmaktadır.


 • Elektrik Tesislerinin Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerine ilişkin kurum/kuruluşların yetkilendirilme tablosu

  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği uyarınca elektrik tesislerinin proje onay, kabul ve tutanak onay işlemlerinde kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin 2019 yılı "Yetkilendirme Tablo...

  devamı için tıklayınız...

 • 2017 Yılı Genel Enerji Denge Tablosu

  2017 Yılı Ulusal Enerji Denge Tablosu yayımlanmıştır.

  devamı için tıklayınız...