Geçici Kabul

Geçici kabul başvuru talepleri incelenir ve lisans sahibi şirket ile iletişime geçilir. Şirket yetkililerine ait e-posta adreslerine geçici kabul organizasyonu için istenen belgelerin Ek-1’de yer alan listesi gönderilir. Geçici kabul başvuru talebine yönelik yatirim@enerji.gov.tr adresine şirket yetkilileri tarafından gönderilen e-postalar incelenir. Eksik bilgi ve belgeler varsa, bu hususlar şirket yetkililerine e-posta ile bildirilir. İhtiyaç duyulması halinde, yatırımcı ve proje müellifinin de katılımı ile tesis tanıtım toplantıları düzenlenir. Formata ve yazışma kurallarına uygun olmayan dilekçeler iade edilir. Talep edilen bilgi ve belgeleri yatirim@enerji.gov.tr e-posta adresine 15 gün içerisinde ulaşmayan ve/veya kabule henüz hazır olmadığı anlaşılan tesislere ilişkin başvuru talepleri  lisans sahibi şirkete iade edilir. Şirket tarafından yatirim@enerji.gov.tr elektronik posta adresine gönderilen bilgi ve belgeler kontrol edildikten sonra; mevcut personel durumu, diğer şirketlerin de talepleri ile Ek-2’deki değerlendirme sırası dikkate alınarak geçici kabul tarihi ve heyeti belirlenir. Geçici kabul işlemleri sırasında Ek-3’teki liste dikkate alınır.

Duyurular


 • YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK DUYURUSU

  devamı için tıklayınız...

 • Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği

  25/01/2019 tarih ve 30666 sayılı Resmi Gazete'd...

  devamı için tıklayınız...

 • Elektrik Tesisleri Proje Onayı İçin Kullanılacak Dilekçe Örneği

  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği uyarınca elektrik tesislerinin proje onayı için başvurularda kullanılacak dilekçe örneği aşağıdaki bağlantıda sunulmaktadır.


 • Elektrik Tesislerinin Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerine ilişkin kurum/kuruluşların yetkilendirilme tablosu

  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği uyarınca elektrik tesislerinin proje onay, kabul ve tutanak onay işlemlerinde kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin 2019 yılı "Yetkilendirme Tablo...

  devamı için tıklayınız...

 • 2017 Yılı Genel Enerji Denge Tablosu

  2017 Yılı Ulusal Enerji Denge Tablosu yayımlanmıştır.

  devamı için tıklayınız...