Geçici Kabul

Geçici kabul başvuru talepleri incelenir ve lisans sahibi şirket ile iletişime geçilir. Şirket yetkililerine ait e-posta adreslerine geçici kabul organizasyonu için istenen belgelerin Ek-2’de yer alan listesi gönderilir. Geçici kabul başvuru talebine yönelik yatirim@enerji.gov.tr adresine şirket yetkilileri tarafından gönderilen e-postalar incelenir. Eksik bilgi ve belgeler varsa, bu hususlar şirket yetkililerine e-posta ile bildirilir. İhtiyaç duyulması halinde, yatırımcı ve proje müellifinin de katılımı ile tesis tanıtım toplantıları düzenlenir. Formata ve yazışma kurallarına uygun olmayan dilekçeler iade edilir. Talep edilen bilgi ve belgeleri yatirim@enerji.gov.tr e-posta adresine 15 gün içerisinde ulaşmayan ve/veya kabule henüz hazır olmadığı anlaşılan tesislere ilişkin başvuru talepleri  lisans sahibi şirkete iade edilir. Şirket tarafından yatirim@enerji.gov.tr elektronik posta adresine gönderilen bilgi ve belgeler kontrol edildikten sonra; mevcut personel durumu, diğer şirketlerin de talepleri ile geçici kabul tarihi ve heyeti belirlenir.

İlgili Ekler

Duyurular