YEVDES Proje Çağrısı

“Bakanlığımızın faydalanıcısı olduğu Avrupa Birliği tarafından finanse edilen IPA 2015 TR2015/EN/07/A1-02/001 Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi 07/03/2019 tarihinde başlamış olup 30 ay sürecek olan proje kapsamında;

Belediye ve üniversitelere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik eğitimler verilecek ve çalışma ziyaretleri yapılacak,

Belediye ve üniversitelere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirilecek,

Pilot projeler için tedarik dokümanları hazırlanacak ve mühendislik desteği sağlanacak,

Üniversitelere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında Ar-Ge desteği sağlanacaktır.

Proje ile 800 kişiye yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında eğitim verilmesi, 80 adet yenilenebilir enerji fizibilite çalışması ve 80 adet enerji verimliliği etüdü yapılması, 20 adet projeye mühendislik desteği sağlanması ve Ar-Ge projelerine destek sağlanması hedeflenmektedir.

Proje başvuruları www.yevdes.org internet sitesi üzerinden 21/12/2019 tarihine kadar alınacaktır. Başvuru dokümanının doldurulması esnasında duyulacak her türlü bilgi ihtiyacı içininternet sitesinde yer alan iletişim kişi/kişileriyle irtibata geçilmesi gerekmektedir.”

Duyurular