Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği

Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği Taslağına ilişkin görüşlerin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ekindeki "Ek-3 Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form"a uygun olarak 14.10.2019 tarihine kadar yazı ile Bakanlığımıza ve e-posta ile enerjiyatirimlari@enerji.gov.tr adresimize gönderilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Elektrik Üretim Ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği Taslağı
Yönetmelik Ekleri
Mevzuat Görüş Bildirme Formu

Duyurular